SIMUR
24ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINE
BUSINESS ADMINISTRATION IN FOREIGN LANGUAGES
Fisa disciplinei / Syllabus
244ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLIC
ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT
Fisa disciplinei / Syllabus
260BUCHAREST BUSINESS SCHOOL (ŞCOALA DE AFACERI)
BUCHAREST BUSINESS SCHOOL
Fisa disciplinei / Syllabus
17BUSINESS ŞI TURISM
BUSINESS AND TOURISM
Fisa disciplinei / Syllabus
15CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
ECONOMIC CYBERNETICS, STATISTICS AND INFORMATICS
Fisa disciplinei / Syllabus
20CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
Fisa disciplinei / Syllabus
240DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
TEACHER'S TRAINING DEPARTMENT
Fisa disciplinei / Syllabus
272DREPT
LAW
Fisa disciplinei / Syllabus
18ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
AGROFOOD AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Fisa disciplinei / Syllabus
22ECONOMIE TEORETICĂ ŞI APLICATĂ
THEORETICAL AND APPLIED ECONOMICS
Fisa disciplinei / Syllabus
241ERASMUSFisa disciplinei / Syllabus
21FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
FINANCE AND BANKING
Fisa disciplinei / Syllabus
209ISD
ISD
Fisa disciplinei / Syllabus
19MANAGEMENT
MANAGEMENT
Fisa disciplinei / Syllabus
23MARKETING
MARKETING
Fisa disciplinei / Syllabus
16RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE
INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS
Fisa disciplinei / Syllabus