SIMUR
24ADMINISTRAREA AFACERILOR, CU PREDARE ÎN LIMBI STRĂINEFisa disciplinei
244ADMINISTRAŢIE ŞI MANAGEMENT PUBLICFisa disciplinei
260BUCHAREST BUSINESS SCHOOL (ŞCOALA DE AFACERI)Fisa disciplinei
17BUSINESS ŞI TURISMFisa disciplinei
15CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂFisa disciplinei
20CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNEFisa disciplinei
240DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTICFisa disciplinei
18ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUIFisa disciplinei
22ECONOMIE TEORETICĂ ŞI APLICATĂFisa disciplinei
241ERASMUSFisa disciplinei
21FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORIFisa disciplinei
19MANAGEMENTFisa disciplinei
23MARKETINGFisa disciplinei
16RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALEFisa disciplinei