SIMUR
Fisa disciplina SIMURFacultateCicluFormaSpecializare/TraseuPromotia   
REILICENŢĂ
LICENCE
LA DISTANŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2013-2016Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
LA DISTANŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2012-2015Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂAnul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
The Preparatory Year of Romanian Language for Foreign Citizens
2018-2019Anul I
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂAnul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
The Preparatory Year of Romanian Language for Foreign Citizens
2017-2018Anul I
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂAnul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
The Preparatory Year of Romanian Language for Foreign Citizens
2016-2017Anul I
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂAnul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
The Preparatory Year of Romanian Language for Foreign Citizens
2015-2016Anul I
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂAnul pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini
The Preparatory Year of Romanian Language for Foreign Citizens
2014-2015Anul I
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2018-2021Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2017-2020Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2016-2019Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2015-2018Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2014-2017Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2013-2016Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2012-2015Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale (in limba engleza)
International Business and Economics (in English)
2018-2021Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale (in limba engleza)
International Business and Economics (in English)
2017-2020Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale (in limba engleza)
International Business and Economics (in English)
2016-2019Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale (in limba engleza)
International Business and Economics (in English)
2015-2018Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale (in limba engleza)
International Business and Economics (in English)
2014-2017Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale (in limba engleza)
International Business and Economics (in English)
2013-2016Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale (in limba engleza)
International Business and Economics (in English)
2012-2015Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂLimbi moderne aplicate
Applied Modern Languages
2018-2021Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂLimbi moderne aplicate
Applied Modern Languages
2017-2020Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂLimbi moderne aplicate
Applied Modern Languages
2016-2019Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂLimbi moderne aplicate
Applied Modern Languages
2015-2018Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂLimbi moderne aplicate
Applied Modern Languages
2014-2017Anul IAnul IIAnul III
REILICENŢĂ
LICENCE
CU FRECVENŢĂLimbi moderne aplicate
Applied Modern Languages
2013-2016Anul IAnul IIAnul III
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
ZIComunicare de afaceri in limba franceza in context multicultural
Business Communication in French in Multicultural Context
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
ZIManagementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene
Management of Structural Funds in European Union
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
ZIPolitici de dezvoltare internationala
Policies for International Development
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂAfaceri internationale
International Business
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂAfaceri internationale
International Business
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComert exterior
Foreign trade
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂCompetitivitate ?i sustenabilitate in mediul de afaceri global
Competitivity and sustenability in global business environment
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare de afaceri in limba engleza
Business Communication in English
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare de afaceri in limba engleza
Business Communication in English
2017-2019Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare de afaceri in limba engleza
Business Communication in English
2016-2018Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare de afaceri in limba engleza
Business Communication in English
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare de afaceri in limba engleza
Business Communication in English
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare de afaceri in limba engleza
Business Communication in English
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica
English Language Education and Research Communication for Business and Economics
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica
English Language Education and Research Communication for Business and Economics
2017-2019Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica
English Language Education and Research Communication for Business and Economics
2016-2018Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica
English Language Education and Research Communication for Business and Economics
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica
English Language Education and Research Communication for Business and Economics
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂComunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica
English Language Education and Research Communication for Business and Economics
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂDIPLOMATIE IN ECONOMIA INTERNATIONALA
Diplomacy in International Economy
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂDIPLOMATIE IN ECONOMIA INTERNATIONALA
Diplomacy in International Economy
2017-2019Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂDIPLOMATIE IN ECONOMIA INTERNATIONALA
Diplomacy in International Economy
2016-2018Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂDIPLOMATIE IN ECONOMIA INTERNATIONALA
Diplomacy in International Economy
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂDIPLOMATIE IN ECONOMIA INTERNATIONALA
Diplomacy in International Economy
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂDIPLOMATIE IN ECONOMIA INTERNATIONALA
Diplomacy in International Economy
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie internationala si afaceri europene
International Economics and European Affairs
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie internationala si afaceri europene
International Economics and European Affairs
2017-2019Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie internationala si afaceri europene
International Economics and European Affairs
2016-2018Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie internationala si afaceri europene
International Economics and European Affairs
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie internationala si afaceri europene
International Economics and European Affairs
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie internationala si afaceri europene
International Economics and European Affairs
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2017-2019Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2016-2018Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂEconomie si afaceri internationale
International Business and Economics
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂLogistica internationala
International Logistics
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂLogistica internationala
International Logistics
2017-2019Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂLogistica internationala
International Logistics
2016-2018Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂLogistica internationala
International Logistics
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂLogistica internationala
International Logistics
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂLogistica internationala
International Logistics
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂMANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE
Management of International Business
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂMANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE
Management of International Business
2017-2019Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂMANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE
Management of International Business
2016-2018Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂMANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE
Management of International Business
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂMANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE
Management of International Business
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂMANAGEMENTUL AFACERILOR INTERNATIONALE
Management of International Business
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul proiectelor internationale (in limba engleza)
Management of International Projects (in English)
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul proiectelor internationale (in limba engleza)
Management of International Projects (in English)
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul riscului financiar international
Management of International Financial Risk
2018-2020Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul riscului financiar international
Management of International Financial Risk
2017-2019Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul riscului financiar international
Management of International Financial Risk
2016-2018Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul riscului financiar international
Management of International Financial Risk
2015-2017Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul riscului financiar international
Management of International Financial Risk
2014-2016Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul riscului financiar international
Management of International Financial Risk
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul riscului in afaceri internationale - Tranzactii comerciale
Risk Management in International Business - Commercial Transactions
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂManagementul riscului in afaceri internationale - Tranzactii financiare
Risk Management in International Business - Financial Transactions
2013-2015Anul IAnul II
REIMASTERAT
MASTER STUDIES
CU FRECVENŢĂTraductologie si interpretariat in domeniul economic
Traductology and Interpreting in Business and Economics
2013-2015Anul IAnul II