Semestrul I
DisciplinaTipVerificareCredite  
Securitatea codului sursă în programare
Source Code Programming Security
OExamen6
Securitatea sistemelor de operare embedded și IoT (Internet of Things)
IoT (Internet of Things) and Embedded Operating Systems Security
OExamen4
Securitatea aplicațiilor mobile
Mobile Applications Security
OExamen4
Proiectarea sistemelor de securitate IT&C
IT&C Security Systems Design
OExamen4
Ingineria securității mașinilor virtuale, compilatoarelor și a platformelor multi-agent (IA)
Security Engineering of Virtual Machines, Compilers and Multi-Agent Platforms (AI)
OExamen4
Smart Carduri & Aplicații Biometrice
Smart Cards & Biometrics
OExamen4
Managementul și Asigurarea Calității Software
Software Quality Management & Assurance
OExamen4

Semestrul II
DisciplinaTipVerificareCredite  
Practică de specialitate
Speciality Practice
OColocviu15
Seminar științific
IT&C Security Scientific Seminary
OVerificare10
Audit IT&C
IT&C Audit
OExamen5