Semestrul I
DisciplinaTipVerificareCredite  
Bazele criptografiei
Cryptography Basis
OExamen5
Semnatura electronică
Electronic Signature
OExamen5
Standarde și protocoale de securitate
Security Standards and Protocols
OExamen5
Tehnologii antivirus și virus
Antivirus and Virus Technologies
OExamen5
Programarea aplicațiilor securizate
Secure Applications Programming
OExamen5
Coduri de Etică și Legislația sistemelor de securitate informatică
IT&C Security Ethical Codes, Laws and Regulations
OExamen5

Semestrul II
DisciplinaTipVerificareCredite  
Securitatea rețelelor de calculatoare
Computer Network Security
OExamen4
Securitatea sistemelor distribuite si paralele
Distributed and Parallel Systems Security
OExamen4
Securitatea bazelor de date
Databases Security
OExamen4
Securitatea aplicațiilor Cloud și Web
Web and Cloud Applications Security
OExamen6
Securitatea plăților și a comerțului electronic
E-Commerce and E-Payment Security
OExamen4
Securitatea în Multimedia
Multimedia Security
OExamen4
Managementul cheilor criptografice
Cryptographic Keys Management
AExamen4
Managementul securității în sisteme informatice
Security Management in Informatics Systems
AExamen4